Právní služby

JUDr. Taťána Kafková poskytuje ve spolupráci s ostatními specializovanými advokáty následující právní služby:

Pracovní foto

Trestní právo


Občanské právo


Obchodní a závazkové vztahy


Nemovitosti


Rodinné právo


Pracovní právo


Soudní a rozhodčí řízení, správní řízení


Zastoupení před soudy civilními, rozhodčími, před veškerými orgány státní správy, sepisování potřebných listin a podání jménem klientů. V rámci poskytnutí právní pomoci poskytuje JUDr.Taťána Kafková v oblasti řešení sporů právní pomoc v celém rozsahu platného tuzemského práva, se speciálním zaměřením na spory týkající se:

Advokátní úschovy a další servis


V souvislosti s poskytováním právních služeb pro své klienty JUDr.Taťána Kafková zajišťuje úschovy peněz na k tomu zvlášť zřízených úschovních účtech u bank a úschovu listin.
V rámci těchto služeb též JUDr.Taťána Kafková standardně činí i prohlášení o pravosti podpisů klientů na listinách. Služby notáře (sepis notářských zápisů) po dohodě JUDr.Taťána Kafková zprostředkuje přímo ve svých prostorách bez nutnosti navštívit notářskou kancelář.

 


JUDr. Taťána KAFKOVÁ
http://akkafkova.cz/staticpages/index.php/services

()